väggsystem

Syftet med butiksinredning är att framhäva själva varorna, så kunden lätt kan se dem och leta bland dem, utan att störas av inredningen. Regeln är nog att om man blir medveten om ett butiksställ så fungerar det inte som det ska. Så tycker jag det är med klädställ där galgarna åker av när man bläddrar. Inom butiksinredning finns det olika praktiska väggsystem att skylta varor från. Det finns så mycket som man som kund aldrig ens skulle reflektera över. Det finns där, rakt framför en, men det är varorna man ser och inte inredningen i butiken. Och det är precis så det ska vara.

By ramesh, Feb. 9, 2016, 9:34 p.m.