Aggressivitet i skolan

Idag är det fritt fram att välja vilken skola ens barn ska gå i, i alla fall om man är i tid. Då kan man nämligen ställa sina barn i kö och då är chansen stor att barnet får en plats i den skola man önskar att de ska gå i. Jag tror att ett av de största problem ett barn kan stöta på i skolan är aggressivitet. Mobbing är ett stort problem, och något som man också måste undvika till varje pris, men när det blir fysiskt så har det gått väldigt långt. Jag vill vara säker på att mina barn är trygga när de är i skolan, man vill ju inte att barnet ska känna sig utlämnat och vara rädd under tiden barnet är där och man själv är upptagen på jobbet.

By ramesh, Nov. 23, 2015, 10:44 p.m.